PERSONLIGT - ÄRLIGT - ENGAGERAT
- Innehar tillstånd från Finansinspektionen.
- Ansvarsförsäkrad.
- Certifierad via Handelshögskolan IFL.